Föreläsningar

Låt mig inspirera er!

Personal, kommun och landsting, assistansbolag, idrottsförbund, habiliteringsteam, gymnasieklasser, universitetsstudenter, peppföreläsning för funktionsnedsatta mm.

Mitt namn är Erik Nyström och jag har genom beslutsamhet, slit och lite jävlar annamma lyckats bli både skådespelare, föreläsare och Sveriges enda funktionshindrade boxningstränare trots mitt lite halvtaskiga utgångsläge.

Jag erbjuder föreläsningar genom Convoy om;

Personlig Assistans, bemötande och kommunikation

Personlig assistans är ett intressant yrke. Det är inte alltid så lätt att hålla isär vad som är privat och professionellt. Finns otydlig kommunikation och kanske avsaknad av respektfullt bemötande åt båda håll uppstår lätt onödiga konflikter. Jag delar med mig av min livslånga erfarenhet som brukare och chef över ett assistanslag och tydliggör hur vi undviker missförstånd.

Träning, hälsa och coaching

Under många år har jag lagt ner stor del av min tid på träning och hittat ett eget sätt att träna på. Här delar jag med mig av min kroppsliga förbättring, min personliga träningshistoria, min erfarenhet att träna och coacha andra funktionsnedsatta samt icke funktionsnedsatta. Med vilja och tjurskallighet kommer man alltid framåt!

Vid bokning eller frågor är du varmt välkommen att kontakta mig: erik@eriknystrom.se

youtubetwitter-icon